- Privatna livnica obojenih metala sa mašinskom obradom “LOM”  vrši usluge livenja obojenih   metala u pesku i kokili i mašinskom obradom istih.

  Proizvodni program livnice obuhvata sledeće:


- Livenje i mašinska obrada svih vrsta rezervnih delova za mašinsku, gradjevinsku, tekstilnu, drvopreradjivačku i prehrambenu industriju kao i za rudarstvo 
- Livenje malih serija ili pojedinačnih komada od bronze, aluminijuma, mesinga, (kao i sivog liva uslužno)
- Livenje i izrada svih vrsta alata (alati za livenje stiropora, gume, plastike i betona)
- Livenje i mašinska obrada, svih vrsta tuljaka, prstenova, čaura, zupčanika i ležajeva
- Livenje i obrada biksni i remenica
- Livenje svih vrsta zvona i krstova
- Livenje unikatnih stubova za rasvetu, stubića za parking, kante za smeće, klupe za parkove i   javne površine, držača za parkiranje bicikla
- Livenje bista, natpisa, slova, i svih ostalih umetničkih dela

 

Mail: lom@lom.rs Početna